42η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΥ.ΠΟ.Κ.

Πρόσκληση για 42η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΥΠΟΚ