Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΥ.ΠΟ.Κ.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΥΠΟΚ