Κατηγορία: Εκδηλώσεις

  • 39η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΥ.ΠΟ.Κ.

    3 Ιανουαρίου, 2013
    Πρόσκληση για 39η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΥΠΟΚ
  • Ημερίδα ΣΥΠΟΚ

    25 Οκτωβρίου, 2012
    Ο Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου (ΣΥ.ΠΟ.Κ) και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.ΕΚ) με την ευκαρία της παγκόσμιας μέρας πολεοδομίας σας…