Μέτρα επανεκκίνησης οικονομίας

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη των μέτρων
της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας