Εκλογές και ανάδειξη νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΠΟΚ

Κατά την τελευταία 41η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολεοδόμων Κύπρου (ΣΥ.ΠΟ.Κ.) και με βάση τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό του Συνδέσμου διεξαχθείσες εκλογές για ανάδειξη Προέδρου και τεσσάρων νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο. Δείτε την νέα σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου :

Χρίστος Λ. Χριστοδούλου, Πρόεδρος
Χρίστος Κτωρίδης, Αντιπρόεδρος
Νατάσα Κασπαρή, Γραμματέας
Θεόδωρος Χατζηγεωργίου, Ταμίας
Νίκος Γεωργιάδης, Μέλος
Φαίδων Νικολάου, Μέλος
Ηρακλής Αχνιώτης, Μέλος
Μιχάλης Μιχαήλ, Μέλος
Φλωρεντίνα Τσίσσιου, Μέλος.