Δημιουργία Ιστοχώρου

Ο Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου στην προσπάθεια που καταβάλει ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες και την ενημέρωση που παρέχει κυρίως στα μέλη του αλλά και σε όλο το κόσμο, προχώρησε στην δημιουργία ιστοχώρου από τον Αύγουστο του 2012.