Ανακοίνωση Τύπου: Παγκόσμια μέρα Πολεοδομίας (08/11/2015)

Η 8η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Μέρα Πολεοδομίας. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνονται για να τιμήσουν την «Πολεοδομία», ως επιστημονικό πεδίο, φορέα κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής πολιτικής και δράσης και για να αναδείξουν την συνεισφορά και ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία, προγραμματίζονται ποικίλες δραστηριότητες γύρω από επιλεγμένη θεματική ενότητα κάθε έτος.

Η Πολεοδομία – Χωροταξία ως ειδικότητα, επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου και της κοινωνίας, ως συνόλου. Πέρα από την ετοιμασία Σχεδίων Ανάπτυξης, η Πολεοδομία αποτελεί μέρος μιας πολιτικής διαδικασίας, που στοχεύει στην εξισορρόπηση όλων των συμφερόντων και απαιτήσεων – δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων σε συγκρουόμενα θέματα. Γι’ αυτό το λόγο, οι πολεοδομικές διαδικασίες απαιτούν τη συμμετοχή διαφόρων επαγγελματιών, φορέων καθώς και των πολιτών.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι Πολεοδόμοι – Χωροτάκτες είναι δεσμευμένοι να υπηρετούν το γενικό συμφέρον, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Ο ρόλος του Πολεοδόμου – Χωροτάκτη συνεπάγεται αυξημένες δεξιότητες ανάλυσης, σύνθεσης, σχεδιασμού, διαχείρισης και διοίκησης προκειμένου να υποστηρίξει τον κοινωνικό διάλογο και τη συναίνεση, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις διαφορετικές αντιλήψεις και συμφέροντα.

Στο επίκεντρο της φετινής χρονιάς βρίσκεται η «Αναζωογόνηση Οικισμών – Κοινωνική Ενδυνάμωση» (“Housing Regeneration – Strengthening Communities”).

Μέσα σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης οικονομικής κρίσης, έντονων φαινομένων αστικοποίησης αλλά και εγκατάλειψης παραδοσιακών περιοχών κατοικίας, η προσφορά ικανοποιητικής και οικονομικά προσιτής στέγασης, αποτελεί μια πολεοδομική πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο, εγείροντας συζητήσεις μεταξύ των εντεταλμένων στη διαμόρφωση πολιτικής. Η διασφάλιση των δυνατοτήτων και επιλογών στέγασης όλων των εισοδηματικών στρωμάτων της κοινωνίας, προβάλλοντας παράλληλα την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική συνοχή, αποτελεί σήμερα για τους Πολεοδόμους, μια πρωτοφανή πρόκληση.

Ο τόπος μας έχει την ανάγκη ενεργών πολεοδομικών παρεμβάσεων καθώς και μηχανισμών και εργαλείων που θα οδηγήσουν αφενός στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας και αφετέρου στη διάνοιξη νέων περίκλειστων περιοχών, διασφαλίζοντας τη χωρική συνοχή προς το συμφέρον των πολιτών.

Ο Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου (ΣΥ.ΠΟ.Κ.) που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες πολεοδόμους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, συναισθάνονται την ευθύνη που τους αναλογεί και είναι ταγμένοι να υπηρετούν τον άνθρωπο και το γενικό συμφέρον, από κάθε θέση και τομέα όπου βρίσκονται. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε σε μια κοινή προσπάθεια, να ανεβάσουμε την ποιότητα και το επίπεδο ζωής ψηλότερα, για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.