Χαιρετισμός Προέδρου

Με την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2023, σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Πολεοδόμων Κύπρου και εκφράζω θερμές ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη που οι συνάδελφοι πολεοδόμοι έχουν δείξει στο πρόσωπό μου.  Ο σύνδεσμός μας αποτελεί μικρό σωματείο εξειδικευμένων επιστημόνων στο πεδίο της Πολεοδομίας-Χωροταξίας, με βασικό στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη καίριων ζητημάτων στον δημόσιο διάλογο για θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικής στην πολεοδομία και χωροταξία.

Το μικρό ανθρώπινο δυναμικό και οι πενιχροί οικονομικοί πόροι του ΣΥΠΟΚ δεν επιτρέπουν την ανάδειξη των ουσιαστικών πολεοδομικών θεμάτων που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία ούτε στην κλίμακα ούτε στον βαθμό που κάτι τέτοιο θα ήταν επιθυμητό.  Ωστόσο, παρά τους πιο πάνω περιορισμούς, ακριβώς μάλιστα αξιοποιώντας για τους ίδιους λόγους τις δυνατότητες του διαδικτύου και της εθελοντικής δραστηριοποίησης των μελών του συνδέσμου μας, θεωρώ ότι ο ΣΥΠΟΚ έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στη δημόσια συζήτηση για τα πολεοδομικά και χωροταξικά τεκταινόμενα στον τόπο, από την προοπτική του επαγγελματία πολεοδόμου-χωροτάκτη είτε αυτός/ αυτή δραστηριοποιείται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Μέσα από τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ευελπιστώ στην αναβάθμιση τόσο του επιπέδου όσο και της ποιότητας της επικοινωνίας μεταξύ των μελών και φίλων του ΣΥΠΟΚ, ώστε η δημόσια συζήτηση σε πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα να καταστεί πραγματικά αμφίδρομη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των βασικών συνισταμένων τους και ρίχνοντας φως σε, ενδεχομένως μέχρι τώρα, λιγότερο εμφανείς τους πτυχές.

Καλωσορίσατε!

Φαίδων Ενωτιάδης

Αρχιτέκτων και Πολεοδόμος-Χωροτάκτης

BSArch, MCRP, MArch