Καλωσόρισμα Προέδρου

Σας καλωσορίζω στο νεοδημιουργηθέντα Ιστοχώρο του Συνδέσμου Πολεοδόμων Κύπρου.

Με γνώμονα την συνεχή αναπτυσσόμενη τεχνολογία και τα νέα μέσα που μας παρέχονται προβήκαμε στην δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναφοράς και επικοινωνίας του συνδέσμου και των μελών αυτού.

Με την λειτουργία του Ιστοχώρου μας ευελπιστούμε στην καλύτερη και συνεχής ενημέρωση των μελών και φίλων του Συνδέσμου, με απώτερο σκοπό ο χώρος αυτός να καταστεί μια έγκαιρη και επίκαιρη πηγή γνώσης και πληροφόρησης.

Βασικός στόχος μας είναι η συνεχής ενημέρωσης της πληροφορίας που παρέχεται μέσα από τον χώρο αυτό με πολεοδομικά και άλλα σχετικά αντικείμενα.

Η ενεργή συμμετοχή σας στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό του περιεχομένου είναι καλοπροαίρετη.

Σας ευχαριστώ

Γιάννος Παπαδόπουλος