Σκοποί και Αρμοδιότητες

Ο Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου έχει σκοπό την προαγωγή των αρχών της Πολεοδομίας και των ωφελημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των αρχών αυτών στον Κυπριακό χώρο όπως επίσης και την προαγωγή και ενθάρρυνση της επιμόρφωσης και της έρευνας στα πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα.

Περισσότερους στόχους του Συνδέσμου μπορείτε να διαβάσετε στο καταστατικό που παρατίθεται πιο κάτω.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ-ΚΥΠΡΟΥ-Καταστατικό.docxDownload