Διαδικασία Εγγραφής Μελών

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους του Συνδέσμου αποκτάται μετά από έγγραφη του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, εγκρίνεται από αυτό και επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Για την εγγραφή σας ως μέλη του ΣΥ.ΠΟ.Κ. παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω αίτηση και την αποστείλετε στη ταχυδρομική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου, Τ.Θ. 23690, 1685 Λευκωσία

info@sypok.org

Παρακαλούμε όπως με την αίτηση σας επισυνάπτετε και πιστά αντίγραφα των τίτλων / διπλωμάτων σας.

Αίτηση Εγγραφής