Ηλεκτρονικά βιβλία

Η ιστοσελίδα μας πλέον διαθέτει ενότητα με εκδόσεις βιβλίων. Μπορείτε να δείτε τα βιβλία πιο κάτω.

Χάρτα Ευρωπαϊκού Πολεοδομικού Χωροταξικού Σχεδιασμού

Reform of the Planning and Building Framework